Mål uppfyllt

 Målet som jag satte i början av året var att läsa 91 böcker och det är nu gjort. Jag tror inte att jag kommer att komma upp i samma antal lästa böcker som förra året eller året innan. Det känns inte som om jag har haft mindre tid i år men något har gjort att jag ändå läst färre böcker. Nu är det ingen tävling när det kommer till lästa böcker utan det ska vara ett nöje att läsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar