Långt hemifrån av Cathy Glass

Det enda som fattas i Elaines och Ians liv är ett barn. När de väl accepterat att de inte kan få ett barn på naturlig väg påbörjar de utredningar som förhoppningsvis ska visa att de är lämpliga för adoption. De blir godkända för internationell adoption och hittar ett lämpligt land att adoptera från. Genom kontakter i landet får de bilder och information om ett litet barn och Elaine och Ian börjar på en gång se barnet Lana som sitt. De reser till barnhemmet för att träffa Lana och slutföra adoptionsprocessen. När de kommer till barnhemmet får de beskedet att Lana har dött men att de kan välja ett annat barn istället. Ian och Elaine blir presenterade för Anastasia, en frisk aktiv flicka som är två år. Bilden Ian och Elaine haft av hur det kommer att bli att ha barn visar sig inte alls stämma med verkligheten.

Jag förstår inte hur det kommer sig att jag alltid lyckas glömma att jag blir irriterad av Cathy Glass. Böckerna är välskrivna och man får verkligen en bild av hur de olika barnen som hon skrivit om är. Det är skickligt att skriva så många böcker om olika barn och lyckas visa de olika barnens personligheter och svårigheter. Det som jag irriterar mig på i varje bok som jag har läst är Cathy Glass förträfflighet. Andra gör misstag med barnen men aldrig Cathy och hon har överseende med andras fel och brister. Hon har älskat alla sina fosterbarn och hennes egna barn har aldrig problem med fosterbarnen. Nu kan det naturligtvis vara så att Cathy Glass är en så pass perfekt människa som hon ger sken av men jag tvivlar.
Det som jag uppskattade med boken är att den tar upp adoptioner på ett rakt sätt. Nu har jag ingen kunskap om adoptioner men bilden som ges av Ian och Elaine är att de har en väldigt naiv inställning när det gäller barnen. Jag kan se svårigheter med adoptioner om adoptionsföräldrarna tror att det går att sudda ut en hemsk period i barnens liv enbart genom att ge dem kärlek utan att ge dem ramar.

Läsvärd. Ian, Elaine och Anastasia (Anna) kommer till liv och deras relation och svårigheter beskrivs på ett ärligt sätt.

Långt hemifrån finns på Adlibris och Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar