"Widh lifwsens straff"! Roman från Blekinge under 1600-talet av Curt Johansson

I norra delen av Blekinge låg byn Abborremåla. En liten by som ibland var svensk och ibland var dansk under 1600-talet. För dem som bodde där gjorde det ingen större skillnad vilket land byn tillhörde. Skatter och pålagor blev de utsatta för oavsett. I byn bor det lite olika människor med spridda bakgrunder. De yngre i byn lever med oron att bli utkallade som soldater och det är en oro som de flesta delar. När de yngre starka försvinner blir det svårare att klara jordbruket och skatterna. Att bli bortkörd från sitt hem eller lida av svält är en oro som alltid finns närvarande för alla.

Den här boken borde inte vara en bok utan den borde vara en serie på tre böcker. Med det menar jag att boken hade vunnit mycket på att personerna hade fått bli mer beskrivna och verkligen kommit till liv. Det är en del fakta i boken och sättet det förs fram på känns mest som faktarutor, författaren borde ha lagt lite mer tid på att smidigt fläta in det i texten istället. Att jag har de här invändningarna beror nog på att jag ser hur bra boken/böckerna skulle kunna bli. Den är inte dålig i den här formen men hade som sagt var kunnat vara ännu bättre.

Läsvärd
Widh lifwsens straff verkar inte finnas på någon bokhandel längre

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar