80 böcker

Det är antalet böcker som jag läst i år. Mitt mål för året var att läsa 90 böcker så jag känner mitt rätt säker på att lyckas med det. Om den här sommaren ska fortsätta regna bort och vara kall så når jag nog målet ännu fortare. Jag har insett att jag mest har läst och läser böcker av europeiska författare så det är nog på tiden för lite omväxling. Att läsa böcker av författare som använder ett annat bildspråk ger en extra dimension till texten. Det är något jag insett nu när jag läser Fiskarmännen.

2 kommentarer: