Alla böcker passar nog inte alltid

Den slutsatsen drar jag efter att ha läst närmare 100 sidor i Förlorad morgon av Gabriela Adamesteanu. Boken är inte dålig men jag lyckas inte ta mig in i den. Att sluta läsa en bok som är dålig är lätt. Det är väldigt mycket svårare att lägga en bok åt sidan som jag inte tycker är dålig. Ändå så blir det så jag kommer att agera. När tiden är rätt kommer jag nog att plocka fram den igen och läsa. Det är nog så enkelt att jag bara har tid/ork för lätta böcker nu och då är det ingen mening med att försöka ta sig igenom en bok som inte är det.

2 kommentarer: