Sammanflätningen av Pia Mariana Raattamaa Visén

 Det börjar med traumat som gammelmormor utsätts för och sedan får traumat ett eget liv. Det förs vidare genom släkten utan att någonsin helt lösas upp vilket kanske inte ens är möjligt. Händelser kan inte bli ogjorda och förlåtelse kan aldrig ges om ingen tar ansvar. Gammelmormor Ingá dog på Furunäsets sjukhus och hennes kropp fördes aldrig tillbaka till hennes hembygd.

Det här är en bok om en samisk släkt under tre generationer och även en berättelse om vad samer utsattes för under början av 1900-talet. Hur de drevs bort från sina marker och hur de blev utsatta för kränkande mätningar och fotograferingar. I mångt och mycket är det även en bok om hur svårt det är att hantera att ens släktingar skulle bli försvenskade och att deras sätt att leva och prata ansågs oönskat. Jag uppskattade den här boken och sättet alla svårigheter skildras. Allt beskrivs på ett rättfram sätt vilket gör att det som läsare blir ännu tydligare. Slutet kändes lite avhugget och jag hade önskat ett mer klargörande slut men det är kanske så det är. Alla frågor får inte svar.

Sammanflätningen är en gripande bok om svårigheter i dåtid och nutid. Läsvärd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar