Straff av Ann-Helén Laestadius

 Samerna har inget att säga till om i 50-talets Sverige. Det har beslutats att deras barn ska gå i nomadskola, där ska de få lära sig att prata svenska och lära sig allt som är fel med deras sätt att leva. Barnen som bara är sju år gamla skickas bort från sina föräldrar till en ny skrämmande värld. Internatet är en plats där husmor styr och barnen blir straffade för mycket. 

Trettio år senare är barnen vuxna men tiden i nomadskolan har präglat dem. En del döljer sina samiska rötter och andra satsar bara på att överleva.


Jag irriterade mig en lång stund på att det inte fanns någon ordlista i boken för det är många samiska uttryck. Det tog mig lite över hundra sidor innan jag hittade ordlistan i slutet av boken... Så blir det när man är inställd på att ordlistor alltid är främst i böcker. Lite rörig måste jag säga att boken är, det tog mig en lång stund att få grepp om de olika karaktärerna. Jag hade nog önskat att personerna hade kommit mer till liv än de gjorde. Hur samer behandlats och behandlas idag och allt som rörde nomadskolor är viktigt att belysa. Boken är välskriven men saknar det lilla extra som hade gjort att den skulle ha påverkat mig mer.

Straff är en läsvärd bok om hur nomadskolor har påverkat och fortfarande påverkar individer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar