Tillbaka till det riktiga


Det blev dags att läsa något verkligt igen och den här gången föll valet på en bok som inte är så munter men viktig. Nämligen När mörkret viker undan för livet av Joanna Björkqvist.
Boken består av intervjuer med människor som har försökt ta livet av sig eller funderat på att göra det. Utöver det är det även intervjuer med människor som i sitt arbete kommer i kontakt med självmordsbenägna människor. Ett par organisationer får även plats i boken och en professor.

Jag blir alltid imponerad av människor som vågar vara så utlämnande och livsödena i boken berör. Dock tror jag att jag hade uppskattat boken mer om personerna i boken som försökt eller funderat på självmord själva hade fått skriva avsnitt. För min del kändes det nämligen lite underligt när författaren i flera intervjuer börjar gråta och när hon sedan gör egna reflektioner om intervjupersonens liv. Jag tycker att fokuset flyttas lite på så sätt från personen det ska handla om och istället blir författarens känslor viktiga. Om författaren i ett efterord hade tagit upp att hon påverkades starkt under intervjuerna hade det varit bättre. Att det inte satsas ordentligt på att förebygga självmord och psykisk ohälsa är en stor skandal. Vi ska alla dö någon gång men ingen människa ska behöva må så dåligt att den enda lösningen blir självmord.

Läsvärd för att det är ett viktigt ämne
När mörkret viker undan för livet finns på Adlibris och Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar