Wehrmachtsoldaternas brev från fronten 1939-1945 av Marie Moutier

Titeln avslöjar rätt bra vad boken handlar om. Boken består av brev från soldater till sina fruar, föräldrar och andra människor som var kvar och inte deltog i kriget.

Det är en intressant bok på så sätt att man får en inblick i livet som soldaterna levde. För min del anser jag att boken hade varit bättre om breven inte bara kategoriskt hade delats in efter vilket år de skrevs. I de fall där flera brev från samma person förekommer hade det varit bättre om de hade kommit i en följd. På så sätt hade man då fått en bättre inblick i den personens liv och hur hans tankar eventuellt förändrats med tiden.
Även om jag hade föredragit en annan indelning av breven så är det en läsvärd bok.

Wehrmachtsoldaternas brev från fronten 1939-1945 går att köpa på Adlibris och Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar