Maria Magdalena Mathsdotter: Kungen, samekvinnan & den franske pastorn

Maria föds 1835 under en tid i Sverige när hennes föräldrar inte ansågs ha människovärde. Så var det att vara same och livet Maria föddes till var ett hårt liv. Familjen består av fadern Mattis, modern Maglena, Regina som nästan är tre år och nyfödda Maria. Vardagen består av att ta hand om renarna som familjen äger, se till att det kommer mat på bordet varje dag och se till att det finns kläder att ha på sig och skor till fötterna. I takt med att nybyggare slår sig ner på markerna som under alla år har använts för renarnas bete ökar motsättningarna mellan samer och nybyggarna. Regina börjar i kåtaskolan och förhållandena som de samiska barnen lever under är hemska. Skjulet som barnen bor i är fuktigt och många av barnen blir sjuka. Att barnen ska bo så här under de här förhållandena beror på att de inte ska bli bortklemade och vilja överge sina nomadliv. När det blir Marias tur att gå i skolan har hon tur och inkvarteras hos en bonde och hennes skolgång blir en positiv upplevelse. Systrarnas olika upplevelser gör att de tar strid för att samiska barn ska få tillgång till utbildning.

Maria Magdalena Mathsdotter föddes 1835 och avled 1873. Boken handlar om en faktisk person och bygger på allt som hon lyckades åstadkomma under sitt för korta liv. Det här är ingen biografi eftersom författaren inte har kunnat veta hur de olika personernas samtal förlöpte eller vilka tankar som de tänkte utan jag ser det mer som en hyllning till personen Maria. Den här boken kändes lite extra intressant eftersom jag hade läst boken Kåtornas folk där man får ta del av livet sett ur en lärarinnans ögon. Nu utspelar sig den boken senare än den här men den boken hade kanske aldrig kunnat komma till om inte Maria hade valt att strida för sitt folk och deras utbildning.

Läsvärd
Maria Magdalena Mathsdotter: Kungen, samekvinnan & den franske pastorn finns på Adlibris och Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar