Fallna kvinnor: När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut av Eva F Dahlgren

Kvinnor som under 1920- och 30-talen ansågs leva ett omoraliskt liv riskerade att låsas in på Statens tvångsvårdsanstalt i Landskrona. En kvinna som inte hade en fast bostad, ett fast arbete och inte såg någon annan nöd än att sälja sig själv riskerade att bli inlåst under en lång tid. Syftet skulle vara att kvinnorna skulle lära sig att bli dugliga samhällsmedborgare. Deras arbetsdagar på tvångsvårdanstalten var lång och under sin vistelse där observerades de och kategoriserades. När de väl fick komma ut igen kunde omdömena som de fått ställa till det ordentligt för dem och göra det ännu svårare att hitta ett arbete.

Det här är en viktig bok och en påminnelse om hur kvinnor i Sverige hade det för inte så länge sedan. Ödena i boken som man får ta del av är tragiska, kvinnor som gör sitt bästa för att försörja sig på ett godkänt sätt men aldrig får en riktig chans. Sedan finns det även kvinnor som det gick bättre för men det är svårt att ändå inte fundera över hur deras liv hade blivit om de hade sluppit hamna på tvångsvårdanstalt.

Läsvärd
Fallna kvinnor När samhällets bottensats skulle lära sig veta hut finns på Adlibris och Bokus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar