Gav upp

En nackdel finns det med att mest låna böcker på biblioteket och det är att vänta på att böcker ska lämnas tillbaka eller att biblioteket ska få tummen ur och ordna fjärrlån eller köpa in böcker. Jag hade tänkt läsa böckerna i serien om Ruth Galloway av Elly Griffiths i rätt ordning men efter att ha vänta på bok nummer tre i över en månad gav jag upp och började på del fyra. Det är bra med längre lånetid under sommaren men det är frustrerande när man väntar över en månad på en bok och den fortfarande inte har lämnats tillbaka. Bortsett från det väntar jag på Sov du lilla videung och Blindgång som biblioteket ska köpa in. Hoppas att de snart dyker upp på biblioteket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar