Årstafruns dolda dagböcker av Kristina Ekero Eriksson

Boken bygger på Årstafruns dagböcker som skrevs mellan åren 1793-1839. Årstafrun var Märta Helena Reenstierna, vid 19 års ålder lämnade hon sitt föräldrahem i Småland för att flytta till Stockholm och börja sitt liv. Tack vare att hon kom från ett hem där föräldrarna ansåg att även flickor skulle ha utbildning klarade hon av att föra samtal om vitt skilda saker. 1774 träffade hon Christian Henrik von Schnell som sedan kom att bli hennes make. De fick åtta barn men av dem var det endast en som överlevde till vuxen ålder.

Genom boken får man en inblick i en svunnen tid och det är intressant. Årstafruns liv bestod av glädje, sorg och en evig oro för sin son. Jag hade föredragit om boken var skriven i kronologisk ordning för det kändes lite irriterande att få veta vad som kommer ske längre fram i boken.
Läsvärd
Fler åsikter om boken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar